เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จุดผ่านแดนบ้านเปิงเคลิ่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก กับเมืองโจ่โด่ง รัฐกะเหรี่ยง จุดผ่านแดนไทย=เมียนมา กองกำลังทหารกะเหรี่ยงพูดเพื่อประชาธิปไตย DKBA ได้ส่งมอบงาช้างใหญ่ แกะสลัก คืนให้กับฝ่ายไทยแล้ว ภายหลังมีการตรวจยึดคืนจากการที่ถูก ขโมยไปจาก หมู่บ้านเลตองคุ หมู่บ้านกะเหรี่ยงฤาษีผมยาว ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้มีคนร้าย 2 คน มาขโมยงาช้างใหญ่ แกะสลักด้วยลวดลายที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าของหมู่บ้านกะเหรี่ยงผมยาว หรือกะเหรี่ยงฤาษี บ้านเลตองคุ ตั้งไว้ที่หมู่บ้านเพื่อ ทำประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อและศรัทธาของกะเหรี่ยงผมยาว ที่ศาลางาช้างแห่งบ้านเลตองคุ ในในการสักการะบูชา โดย ภายหลังชาวบ้านเลเตองคุพบว่ามีงาช้างหายไปจึงได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุ้มผาง จ.ตาก ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารต่างประเทศเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงพุทธ เพื่อประชาธิปไตย DKBA เพื่อขอให้ช่วยติดตาม กลับคืนมา

ล่าสุดกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย .DKBA​ และ เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาได้นำงาช้างที่ตรวจพบในพื้นที่​เมืองไจ่โด่ง​ รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา ส่งกลับคืนมาให้ฝ่ายไทย เพื่อส่งคืนกลับสู่บ้านเลตองคุ ให้กะเหรี่ยงฤาษี ผมยาว ที่บริเวณ บ้านเปิ่งเคลิ่ง อ.อุ้มผาง เพื่อนำไป เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวกะเหรี่ยงฤาษีผมยาวแห่ง หมู่บ้านเลตองคุ สืบต่อไป