นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (ศพอ.) พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า ได้ติดตามการดำเนินงานกายภาพบำบัดให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมสอบถามอาการป่วยหรือความพิการที่ลดลงระหว่างเข้ารับการกายภาพบำบัดกับ ศพอ.พระประแดง รวมทั้งมอบหมายนักกายภาพบำบัด ให้เปิดบริการกายภาพบำบัดกับประชาชนในชุมชน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและความพิการให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งยังคงใช้มาตรการจำกัดบุคคล โดยลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือลดความพิการ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร.086-6219181 (นักกายภาพบำบัด)