เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันิและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการผ่อนคลายบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจกรรมที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพิ่มเติมคือให้เปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆและสถาบันกวดวิชา on site ให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม และให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก และทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มความจุมาตรฐานของพาหนะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป​ โดยทั้งสามเรื่องจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด