ทั้งเวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา ฮ่องกง เจอผู้ป่วยเพิ่มอีก แนะปชช.ต้องป้องกันตัวเองเข้มข้น

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกถึง 257,655 ราย แม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว แต่อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน รวมถึงยังมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรค และเฝ้าระวังอาการ 14 วัน อย่างดีในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน ยิ่งในเวลานี้มีสถานการณ์การระบาดระลอกที่ 2 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา ฮ่องกง ทุกหน่วยงานต้องเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าประมาทการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นยังมีความจำเป็นและต้องทำให้เป็นนิสัย และเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ควรลงทะเบียน เข้า-ออก สถานที่ ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพราะเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะได้ใช้ข้อมูลติดตามผู้สัมผัสมาเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน