เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน "เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย" Re-Start อุทัยธานี พร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุทัยธานี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตรอกโรงยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงาน เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย Re Start อุทัยธานีเป็นกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความร่วมมือและผลักดันและบูรณาการกับภาคส่วนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการผลิต และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์ การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้และส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า ให้เกษตกร ผู้ประกอบการร้านค้า และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 และมีความมุ่งหวังในการสร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดการเป็นครัวโลกในอนาคต ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริโภคซื้อขายภายในประเทศอย่างเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ งาน "เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย" Re-Start อุทัยธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนร้านอาหารตามโครงการวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินคิา Q สินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยอมรับว่าเป็นนาชั้นดีที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการตรวจหาสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง เคมีตกค้างในร่างกาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และนิทรรศการจากผักวิสาหกิจชุมชนต่างๆ อาทิ ผักวิสาหกิจเขาเทิน ผักผลไม้วิสาหกิจชุมชนสายใยเกษตร โครงการป่าครอบครัว และโครงการ "ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q" โดยมีการสาธิตเมนูอาหารที่ได้เข้าร่วมโครงการ คือ ขนมจีนน้ำยาปลาแรด และ ขนมเบื้องหน้าปลาแรด เป็นต้น