นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่ท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกิจกรรมกันจัดขึ้น ได้สร้างแรงบันดาลใจคนพิการ ดึงความสามารถมาแสดงผลงานทั้งงานนวด ศิลปะ และดนตรี รวมถึงความสามารถด้านช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น

สำหรับกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ได้ร่วมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ทั้งการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมนวดแผนไทย รูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะอาร์ท สตอรี่ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย รวมถึงกิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย

อีกทั้งยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน จากกลุ่มศิลปิน S2S กิจกรรมจากร้าน 60 plus โดยยามาซากิ การจำหน่ายกาแฟ และเครื่องดื่มจากช็อกโกแลต Makrin Chocolate การผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตแท้ โดยคนพิการ และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพิเศษของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยอีกด้วย