สำนักการระบายน้ำกทม. รายงานเมื่อเวลา 07.00 น. พื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อยเบาบางเขน หนองจอก / รอบนอกฝนเล็กน้อยเบาบางกระจาย จ.นนทบุรี จ.นครปฐม เคลื่อนทิศตะวันออก แนวโน้มคงที่

ทั้งนี้ ต้องจับตากลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวจากด้านทิศตะวันตก ว่าจะเข้าพื้นที่กทม.ต่อไปหรือไม่

Life IF