นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ระบุข้อความว่า...แก้รัฐธรรมนูญ สส.​ นักการเมือง​ และเสียงนอกสภาจากเยาวชนปลดแอก​ ล้วนประสานเสียงอยากแก้รัฐธรรมนูญ​

มีเสียงให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ​ ตั้ง​ สสร.​ บางเสียงให้แก้ไขบางมาตรา​ แต่ไม่ว่าจะแก้แบบไหน​ ก็ต้องแก้มาตรา​ 256 เสียก่อน​ เพราะมาตรานี้กำหนดว่า​ นอกจากเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของทั้งสองสภาแล้ว​ ยังต้องได้รับการสนับสนุนจาก​ สว.ไม่น้อยกว่า​ หนึ่งในสามของ​สภาสว.

รัฐธรรมนูญฉบับนี้​ กรธ.ตั้งใจร่างขึ้นเพื่อกีดกันคนไม่ดีออกจากวงการเมือง​ อาทิ​ ม.98 ห้ามถือหุ้นสื่อ​ ต้องคำพิพากษาจำคุก​ ถูกออกจากราชการฐานทุจริตหรือผิดกฏหมาย ปปช. ค้ามนุษย์​ ทุจริตเลือกตั้ง​ ม.140 - 144 ห้าม​ สส.สว.แปรญัตติพรบ. งบฯ​ ให้ตัวเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม​ รวมทั้งบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์​ สส.สว.และครอบครัวต้องไม่แทรกแซง​ ก้าวก่ายเข้ารับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ​ และไม่ก้าวก่ายการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพรรค​ ตนเองและผู้อื่น

ข้อที่​ สส.ตั้งข้อรังเกียจ​ คือ​ การ​ที่สว.​มีสิทธิในการออกเสียงเลือกผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ต้องไม่ลืมนะ​ รัฐธรรมนูญฉบับนี้​ ผ่านการออกเสียงแสดงประชามติของประชาชน​ เมื่อ​ 7​ ส.ค. 59 มีเสียงสนับสนุน​ 16.8 ล้านเสียง​ ผู้ไม่เห็นด้วย​ 10.59 ล้านเสียง​

รัฐธรรมนูญแก้ไขได้อยู่แล้ว​ แต่แก้ไขเพื่อใคร​ ประชาชนและประเทศได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการแก้ไข​ หรือแก้ไขเพื่อประโยชน์ของใคร​ ใครที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแถลงให้ชัดเลยว่าจะแก้ประเด็นไหนบ้าง​ อย่าแถว่า​ ไม่เป็นประชาธิปไตย​ เป็นเผด็จการ​ เป็น

มรดกจากคสช.​ คนไทยจะได้รู้ว่า​ ควรสนับสนุนหรือต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance