เมื่อวันที่ 1 ส.ค.เสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าวถึงกรณีอัยการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทกระทิงแดง ที่ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน. ทองหล่อเสียชีวิตว่า คำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีในชั้นตำรวจ และอัยการ ต้องดำเนินการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม เรื่องถึงจะยุติ มิฉะนั้นไม่อาจเรียกว่าเป็นความยุติธรรม การใช้ดุลพินิจมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญา หากฟังพยานหลักฐานคลาดเคลื่อน หรือตรวจพบพยานหลักฐานเป็นเท็จ หรือใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้อง หยิบพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาหักล้างพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าล้วนไม่ถูกต้อง เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ ผิดจากความถูกต้อง อย่าเอาความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมมาวางเป็นหลักกฎหมาย ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือกระบวนการยุติธรรม คำสั่งไม่ฟ้องคดีที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง ไม่อาจทำให้เป็นคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่ชอบด้วยกฎหมาย