เมื่อวันที่ 1 ส.ค.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กล่าวถึงกรณีกมธ.พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางกาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีมติให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 265 เปิดทางไปสู่การตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอของกมธ.ดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯหรือไม่ อย่างไรก็ตามการให้ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น กมธ.การเมือง วุฒิสภา หารือกันว่า จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าต้องการแก้ไขประเด็นใดบ้าง แล้วจึงให้ส.ส.ร. ไปยกร่างแก้ไข ไม่ใช่ให้ส.ส.ร.ไปคิดเองตามใจชอบ ถ้าจะตีเช็กเปล่า โดยไม่มีเป้าหมายจะแก้เรื่องใด แสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย จะไม่ร่วมมือเสนอแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะถ้าจะมาแตะเรื่องส.ว. ทั้งการรยกเลิกส.ว.หรือไม่ให้มีอำนาจเลือกนายกฯ ตามที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ต้องการนั้น ส.ว.คงไม่ยอม เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ว.อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ เรายึดหลักการ ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้ม็อบมากดดัน แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเรื่องส.ว. ค่อยมาคุยกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance