เมื่อเวลา 05.30 - 08.30 น. ที่มหานคร สกายวอล์ค ชั้น 78 อาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร มีผู้เข้าร่วมคลาสโยคะกว่า 40 คน ร่วมกิจกรรม "Yoga in the sky, Bangkok's highest yoga class" โดยมี ครูแนน วริษา สุทธิกุลพานิช ครูฝึกสอนโยคะชื่อดัง เจ้าของหนังสือ Yoga for Runners ที่ได้รับการรับรองโดย Yoga Alliance International มาเปิดประสบการณ์ที่สุดพิเศษ กับกิจกรรมโยคะลอยฟ้ารับอรุณ บนจุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย พร้อมบรรยากาศของกรุงเทพฯ ในแบบ 360 องศา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance