พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เหรียญทอง แน่นหนา ระบุว่า...เรียน แม่ทัพภาคที่ 2 , ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 และผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 3 ตลอดจนฝ่ายกำลังพลตามลำดับหน่วย...เพื่อกรุณาทราบว่าการที่ ส.ท. ได้โพสต์เชิญชวนสมาชิกเพื่อนฝูงเข้าร่วมเพจรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสเพื่อให้ 'ตาสว่าง' นั้นถือเป็นกรณีร้ายแรงสำหรับการเป็นทหาร ถือว่าเป็น 'ทหารเลว' ที่ไม่สมควรให้โอกาสดำรงสถานะข้าราชการทหาร เพราะทหารจะต้องเป็นแบบอย่าง 'อย่างยิ่งยวด'ในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนำเอาความรู้สึกเห็นใจหรือให้โอกาสในเรื่องนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังเหตุผลต่อไปนี้

1. ส.ท. เป็นทหารที่กำเนิดมาจากนักเรียนทหาร(นักเรียนนายสิบ , นนส) ดังนั้นจะต้องได้รับการเรียน การฝึก การอบรม และปลูกฝังในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากโรงเรียนนายสิบทหารบกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งได้บรรจุเข้ารับราชการจนได้เลื่อนยศเป็นสิบโทจึงต้องผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งหมายถึงผู้แทนองค์จอมทัพหรือพระมหากษัตริย์แล้ว ความตามคำสัตย์ปฏิญาณตนที่ "จะปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า" จึงต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิต ดังนั้น ส.ท.ธนากร ไกรศิริ จะถือว่า "รู้เท่าไม่ถึงการณ์" ไม่ได้

2. คำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งหมายถึงผู้แทนองค์จอมทัพหรือพระมหากษัตริย์จะศักดิ์สิทธิได้ต่อเมื่อทหารทุกนายจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้ยิ่งชีวิต คำสัตย์ปฏิญาณฯนั้นจะไร้ความหมายหากผู้บังคับบัญชาไม่จัดการกำลังพลที่ตระบัดสัตย์อย่างเด็ดขาด ดังนั้นการที่ ส.ท.โพสต์เชิญชวนเพื่อนฝูงเข้าร่วมเพจรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสด้วยโพสต์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนิยมชมชอบ ทั้งๆที่เพจดังกล่าวมีผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างชัดเจนจนเป็นที่รู้กันอย่างทั่วไปในสถานการณ์ปัจจุบัน ส.ท. จึงแสดงออกให้ปรากฎแล้วว่าตนเองนั้นหาได้มีสำนึกในคำสัตย์ปฏิญาณตนที่ "จะปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า" แทนที่ ส.ท. จะช่วยชี้แจงให้แก่ผู้หลงผิดในเพจดังกล่าว ส.ท. กลับโพสต์ต่อว่าประชาชนที่เข้าไปปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพเสียอีก อีกทั้งยังโพสต์ว่าตนเองนั้น 'ตาสว่าง' แล้ว ดังนั้น ส.ท. จึงละทิ้งหน้าที่ปกป้องพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าแต่กลับส่งเสริมนิยมโพสต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสียอีก พฤติกรรมเช่นนี้จึงได้กลายเป็น 'แนวร่วม' ขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯที่สังกัดอยู่ในกองทัพไทยแล้ว แสดงออกถึงคุณสมบัติอันเป็นการต้องห้ามของการเป็นข้าราชการทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาจะปกป้องให้โอกาส 'ทหารเลว' เยี่ยงนี้ไม่ได้

3. มีกรณีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือเป็นกรณีทหารเลวชื่อ 'จ่าโท .....' ได้แชร์ภาพและข้อความจากเพจ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และได้โพสต์แสดงออกถึงอุดมการณ์นิยมชมชอบอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ ส.ท....แต่ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ มีคำสั่งขัง-ถอดยศ-ปลดโดยไม่มีเบี้ยหวัด อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วทันที

ผมขอเรียนว่า หากจะให้โอกาส 'ทหารตระบัดสัตย์' ต่อจอมทัพไทยแล้วจะกลายเป็นบรรทัดฐานทางวินัยซึ่งหย่อนยานและจะส่งผลต่อความเด็ดขาดในการรักษาคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์จอมทัพ และจะกลายเป็นโอกาสของ 'ทหารเลว' รายอื่นๆได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานต่อไป...ปัญหาการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จะลุกลาม แม้แต่กองทัพก็ยังไม่เด็ดขาด

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดี
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
1 ส.ค.63 เวลา 9.34 น.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance