6-9 ส.ค.นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกทม. ชมนิทรรศการภาพถ่าย-ภาพวาด วิดีทัศน์เหตุการณ์ ร่วมพับนกกระเรียนกระดาษ -นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. เปิดเผยว่า กทม.กำหนดจัดงานรำลึกสันติภาพและนิทรรศการ 2020 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค.63 เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางชากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2488 ทั้งนี้กทม.ในฐานะที่เป็นเมืองสมาชิก เมืองผู้บริหาร (Executive Cities) และเมืองผู้นำ (Lead City) ขององค์การ Mayors for Peace ได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าร่วมพิธีรำลึกสันติภาพ ณ เมืองฮิโรชิมา ในวันที่ 6 สิงหาคมของทุกปี และการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนในงาน International Youth Conference for Peace in the Future หรือ IYCPF ที่เปิดเวทีให้เยาวชนนานาชาติได้หารือเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพโลกในมุมมองของแต่ละประเทศ รวมถึงแสดงให้โลกรู้ถึงความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมจากระเบิดปรมาณู และยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในโลก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 ที่ทวีความรุนแรงและเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์การ Mayors for Peace ในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ กทม.จึงร่วมส่งเสริมความร่วมมือและแสดงศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมกับองค์การฯ โดยจัดงานรำลึกสันติภาพและนิทรรศการขึ้น เพื่อสานเจตนารมณ์ขององค์การ Mayors for Peace ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสมาชิก เมืองผู้บริหาร และเมืองผู้นำขององค์การ ด้วยการจัดพิธีรำลึกสันติภาพ (Peace Memorial Ceremony) ในวันที่ 6 ส.ค.63 ซึ่งตรงกับวันที่เกิดเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา ครบรอบ 75 ปี และจัดแสดงนิทรรศการสันติภาพด้วยภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ ณ เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางชากิ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประชาชนก่อนเกิดเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ช่วงระหว่างเกิดเหตุการณ์ฯ ภาพความสูญเสียหลังการทิ้งระเบิดปรมาณู และภาพหลังการฟื้นฟูเมืองแล้ว นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพวาดที่ถ่ายทอดโดยผู้รอดชีวิตที่เห็นเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู แสดงให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมและความสูญเสียที่เกิดจากพลังของระเบิดปรมาณู ซึ่งคร่าชีวิตพลเรือนชาวเมืองฮิโรชิมา รวมประมาณ 140,000 คน และชาวเมืองนางาซากิ รวมประมาณ 73,000 คน ซึ่งยังไม่รวมถึงผู้รอดชีวิตที่เจ็บป่วยจากการรับกัมมันตรังสีอีกนับ 10,000 คน รวมถึงเด็กหญิงซาคาโกะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย จนนำไปสู่ความมุ่งมั่นในการพับนกกระเรียนกระดาษให้ครบ 1,000 ตัว เพื่อขอพรให้ตัวเองหายดี ทั้งนี้ กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึก 75 ปี เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาชากิ ประเทศญี่ปุ่น ในงานรำลึกสันติภาพและนิทรรศการ 2020 ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค.63 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด การจัดฉายวีดีทัศน์บอกเล่าเหตุการณ์ กิจกรรมพับนกกระเรียนกระดาษของชาดาโกะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังประโยครณรงค์ของงานรำลึกสันติภาพนี้ว่า “จะต้องไม่มีใครทุกข์ทรมานเหมือนฮิโรชิม่าอีกต่อไป! จะต้องไม่มีใครทุกข์ทรมานเหมือนนางาชากิอีกต่อไป!” (No more Hiroshima! No more Nagasaki!)