เผยกว่า 70 วันแล้วที่กทม.ปลอดเชื้อ แต่เตรียมพร้อมรับซ้อมรับมือสถานการณ์ระบาดรอบ 2 ขณะคาดรัฐจะออกมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2553 ได้พิจารณาแนวการการผ่อนคลายสถานที่ต่างๆ เพิ่มเติมภายหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กทม. กว่า 70 วัน สำหรับกรณีเกิดการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศนั้น ทางรัฐบาลและศบค.จะจัดให้มีการฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดร่วมฝึกโดยจำลองสถานการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ

รวมทั้งในระยะต่อไปคาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการผ่อนปรนเปิดสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ บ้านบอล บ้านลม สนามชนไก่ ชนโค ซึ่งเมื่อรัฐบาลออกประกาศและมาตรการควบคุมหลักเพิ่มเติมแล้ว กทม.จะออกประกาศและมาตรการควบคุมเสริมจากมาตรการหลักทันที

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ แผนและขั้นตอนการให้บริการอบรม ฝึกวิชาชีพ การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และการนำผู้ต้องขังมาปฏิบัติงานภายนอกของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดครบถ้วนแล้ว