กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ยอดทะลุกว่า 82,000 คนแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด-19ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยมีแผนจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4,497.59 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 88,838 คน นั้น

ผลการจัดจ้างแรงงาน ล่าสุด (ณ 24 ก.ค.63) มีการจ้างแรงงานไปแล้วรวม 82,935 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนฯ จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,230 คน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4,005 คน และจังหวัดสกลนคร จำนวน 3,797 คน

ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งแรงงานให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ได้อีกประมาณ 5,900 คน และจะดำเนินการจ้างแรงงานต่อเนื่องจนกว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน