สุ่มตรวจ 13 ตัวอย่างไม่พบสารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าแมลงตกค้าง แต่ปนเปื้อนโลหะหนักสูงเกินเกณฑ์ถึงครึ่งต่อครึ่ง แนะกินแต่พอเหมาะ อย่ากินบ่อย ป้องกันสะสมในร่างกาย
นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยศูนย์ทดสอบ #ฉลาดซื้อ ได้สุ่มตรวจปลาหมึกแห้ง 13 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินและการตกค้างของยาฆ่าแมลง แต่พบแคดเมียมปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหาร 7 ตัวอย่าง แนะนำให้บริโภคพอเหมาะ ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ทั้งนี้ ผลทดสอบค่าเฉลี่ยปริมาณโซเดียมจากหมึกแห้ง 13 ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,097.27 มิลลิกรัม / 100 กรัม (1 ขีด) สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทย ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป (Thai RDI) แนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 mg โดยโซเดียมที่จะได้รับในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน ซึ่งในอาหารจานเดียวมีโซเดียมตั้งแต่ ประมาณ 360 – 1,600 mg ดังนั้น การรับประทานที่เหมาะสม ควรจะคำนึงถึงปริมาณโซเดียมที่จะได้รับจากปลาหมึกแห้งข้างต้น ( 200 mg/20 g ) ร่วมกับปริมาณโซเดียมในอาหารอื่นที่เรารับประทานร่วมในแต่ละวันด้วย

อย่างไรก็ตาม อาหารทะเล เช่น หมึกแห้ง ไม่อาจเลี่ยงการพบโลหะหนักปนเปื้อน เนื่องจากเป็นการตกค้างจากสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ยากต่อการจัดการ ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริโภคจะทำได้ก็คือ การเลือกบริโภคหมึกแห้งอย่างพอเหมาะ ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะหนักสะสมในร่างกาย โดยอ่านผลทดสอบปลาหมึกแห้ง ฉบับเต็มได้ที่ #นิตยสารฉลาดซื้อ #มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค https://chaladsue.com/article/3404

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance