ประกันสังคมยันจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน ตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เผย ชงตัวเลขผู้ประกันตนผ่านการคัดกรองแล้ว 59,000 ราย ให้กระทรวงการคลังโอนเงิน แจง หากได้รับโอนจากกระทรวงการคลังเมื่อใด ประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน ภายใน 2 สัปดาห์

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือนแล้ว ทำให้ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการขอสนับสนุนเงินจากกระทรวงการคลัง โดยได้แจ้งจำนวนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน 59,000 ราย ต่อกระทรวงการคลังแล้ว และหากอนุมัติเงินมาเมื่อใด สำนักงานประกันสังคม พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน 2 สัปดาห์ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด

สำหรับเงินชดเชยรายได้ที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมได้เสนอโครงการไปเพื่อขอรับเงินกับรัฐบาล ไม่ใช่เงินที่สำนักงานประกันสังคมสั่งจ่ายจากเงินกองทุนประกันสังคมแต่อย่างใด และการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนก็เป็นการจ่ายชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกันจากกระทรวงการคลัง

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน