นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 จีนและเอธิโอเปียได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ในขณะที่รัฐบาลจีนดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้การสนับสนุนทางการแพทย์และการเงินแก่เอธิโอเปีย และส่งทีมแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทางรัฐวิสาหกิจจีนก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นเพื่อต่อสู้กับไวรัส ผู้ประกอบการชาวจีนในเอธิโอเปียไม่เพียงแต่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเงินเท่านั้น แต่ยังตอบสนองต่อการเรียกร้องของรัฐบาลเอธิโอเปียซึ่งช่วยในการปรับใช้วัสดุในเอธิโอเปียเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนมีผู้ยืนยันการติดเชื้อของโควิด-19 จำนวน 1,344 รายในเอธิโอเปีย โดยที่เมืองหลวงอย่างแอดดิสอาบาบานั้นมีสัดส่วนมากกว่า 70% สถานทูตจีนประจำประเทศเอธิโอเปียได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการจีนในประเทศเอธิโอเปียบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับรัฐบาลเทศบาลแอดดิสอาบาบา โดยบริษัทการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศจีน (CCECC)ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสถานทูตจีนอย่างแข็งขันและบริจาคเงินในรูปแบบต่าง ๆ และได้รับเสียงชื่นชมจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง CCECC ได้เข้าร่วมในการบริจาคเวชภัณฑ์และการสนับสนุนทางการเงินพร้อมกับบริษัทอื่น ๆ ของจีน ในเอธิโอเปียให้กับรัฐบาลเทศบาลเมืองแอดดิสอาบาบาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานทูตจีนในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งในระหว่างนั้นเอกอัครราชทูตได้แนะนำข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคครั้งนี้และกำหนดมาตรการของจีนเพื่อช่วยเอธิโอเปียในการต่อสู้กับโรคระบาด โดยเน้นว่าเป็นการร่วมมือระดับโลกและระดับภูมิภาค และนาย Takele Uma Banti นายกเทศมนตรี ได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลจีน คนจีนและผู้ประกอบการจีน โดยกล่าวว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต่อสู้ในแนวหน้า นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าการสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับแอดดิสอาบาบา ซึ่งเขามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการเอาชนะโรคระบาด เขาเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างแข็งขันและสนับสนุนเอธิโอเปียในการต่อสู้กับไวรัสต่อไป