วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกำกับดูแล ได้มอบหมายให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสืบสวนที่ 195/2563 สนธิกำลังร่วมกับกองบังคับการปราบปราม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน 4 แห่ง

ผลการตรวจค้นได้ยึดเอกสารการรักษา ใบเสร็จ เวชระเบียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้เพื่อตรวจสอบและอาจใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางคดี
อนึ่ง กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้พบความผิดปกติในการขอเบิกจ่ายจากคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 18 แห่ง และคลินิกทันตกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข จากเงินงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยมี พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าหารือ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อดำเนินการทางอาญา

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามการร้องขอจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการทางคดีอาญาต่อกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อเนื่องกับหน่วยบริการอีกจำนวน 256 แห่ง และหน่วยทันตกรรมประมาณ 100 แห่ง ต่อไป โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิดและเพื่อปกป้องเงินงบประมาณแผ่นดินที่ถูกกระทำการโดยทุจริตดังกล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแส สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน