EA ยักษ์พลังงานสีเขียวของเมืองไทยก้าวไปข้างหน้าอีกสเต็ป จับมือ 3 พันธมิตร จรดปากกาเซ็นเอ็มโอยู กับรัฐบาล สปป.ลาว ศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 โปรเจคคาดใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี มั่นใจช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯและพันธมิตร 3 ราย (ผู้ร่วมพัฒนา) ได้แก่ (1) Chaleun Sekong Energy Company Limited, สปป. ลาว,(2) Vega Digital Company Limited, ประเทศไทย และ (3) PSL Service Sole company Limited, ส.ป.ป. ลาว ได้ร่วมลงนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของสปป.ลาว เพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่(1) Saravan Downsteam Hydropower Project และ (2) Phamong Hydropower Project

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีกำหนดการศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาจะได้ดำเนินการร่วมสำรวจ ศึกษาผลกระทบ และประเมินความเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและพัฒนาที่กำหนดโดยรัฐบาล ของ สปป. ลาว

“ถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ในต่างประเทศ หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม และวินด์ฟาร์มในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ในสปป.ลาว จะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของ EA เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน