“นายกฯ” สั่งแก้ไขกม.หลายฉบับทันสมัย รับการทำงานนิวนอร์มอล ฝาก "กต." ประสานทูตฯ แต่ละประเทศ ชักชวนต่างชาติลงทุนในไทย ฝากปลูกฝังแนวคิด “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ผ่านโครงการ "บวร"

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.เวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวก่อนการประชุมครม. ว่า อยากจะฝากเรื่องการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับที่อาจจะยังไม่ทันสมัย และไม่เอื้อต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำงานแบบนิวนอร์มอล เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า และการลงทุน จึงฝากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกฎหมายออกมารองรับ

นอกจากนี้ นายกฯ ยังฝากไปยังกระทรวงการต่างประเทศนอกจากจะทำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ก็อยากจะให้ดูในเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะว่าเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆ ก็มีส่วนในการหารือในเรื่องของการลงทุน และชักชวนชาวต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงความร่วมมือเรื่องแรงงาน ซึ่งหลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย

นางนฤมล กล่าวต่อว่า นายกฯ เน้นย้ำเรื่องการปลูกป่า โดยฝากประชาสัมพันธ์ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ประชาชนร่วมกันปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ปลูกเป็นทรัพย์สินต่อไปยังลูกหลานในอนาคต และในห้วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจยังหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นายกฯ เชื่อมั่นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คงจะมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยว แต่อยากจะฝากกำชับเรื่องของขยะที่อาจจะเกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากจะฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปช่วยดูแลร่วมกัน ส่วนเรื่องของโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอวีดีทัศน์ให้ครม.รับทราบ นายกฯ ได้ฝากให้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการ บวร ควบคู่ไปด้วย