เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว "รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยนำขบวนรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว มาจัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในเส้นทางสายประวัติศาสตร์กรุงเทพ - อยุธยา โดยมีนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำ ออกจากสถานีกรุงเทพ

พร้อมกันนี้ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกเป็นแผ่นพับ รถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับรถจักรไอน้ำของการรถไฟฯ และโรงรถจักรธนบุรี พิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี ปั๊มฟอยล์สีทอง (รูปแบบภาษาไทย-อังกฤษ) และสีแดง (รูปแบบภาษาไทย-ญี่ปุ่น) สวยงาม ให้ประชาชนได้มีโอกาสเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก