วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธาน มอบบ้านโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" ให้กับ นายสะอารี บาหะโร ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโระ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่มีความเดือดร้อน มีฐานะยากจนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID - 19 ซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน โดยมี พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา รวมจำนวน 10 หลัง โดยมอบหมายให้หน่วยในพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจน และเป็นคนดีมีจิตอาสาทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ นายสะอารีบาหะโร มีบุตรจำนวน 5 คน ภรรยาเสียชีวิต ซึ่งอาศัยต่อเติมเป็นเพิงพักอยู่ข้างบ้านของพี่ชาย ขนาด 2 คูณ 4 เมตร ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของนาย สาอารีฯ ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน ถือเป็นของขวัญต้อนรับฮารีรายออิฏิ้ลอัฎฮา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน