NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 27 ก.ค.63 ระบุ “ดวงอาทิตย์ทรงกลดเหนือฟ้าเมืองเชียงใหม่ เวลาประมาณ 11.30 น. สวยงามมาก ออกมาดูกันน่ายังพอมองเห็นครับ

ใช้นิ้วมือวัดระยะแบบในภาพ #เหยียดแขนให้สุด #กางนิ้วออกให้สุด จากนิ้วโป้งถึงนิ้วก้อย มีระยะห่างเชิงมุม 22 องศา ลองวัดกันดูครับ #มือใครก็มือใคร #ยังไงก็เท่ากัน

ดวงอาทิตย์ทรงกลดจะเกิดเป็นวงหรือเรียกว่า ฮาโล (Halo) รอบดวงอาทิตย์ สามารถเกิดเป็นวงกลม หรือ วงรี ก็ได้และอาจเกิดไม่เต็มวงก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของผลึกน้ำแข็งในบรรยากาศ

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด เกิดจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่างสุดและเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก มีอากาศเย็นจัดจนทำให้ละอองน้ำในอากาศแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆ จำนวนมหาศาลลอยอยู่บนท้องฟ้า เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งอย่างเหมาะสม จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้ง คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก