วันที่ 24 ก.ค. 2563 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดโครงการ "จิตอาสาวิภาวดี ทำความดีถวายในหลวง" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในต่าง ๆ ในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต เข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน

นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประธานในพิธีฯ เผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ คณะนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ,งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.สน.วิภาวดี ,หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ ,สำนักงานเขตดินแดง ,สถานีตำรวจนครบาลดินแดง ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ,สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ,ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดน และกองพันทหารม้าที่ 27 ส่งตัวแทนเข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การปรับภูมิทัศน์ ตีเส้นจราจรขาวแดง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสะพานลอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร ทำแผ่นป้ายโครงการเขตโรงเรียน Safety Zone โดยดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต จนถึง บริเวณป้ายรถ
โดยสารประจำทาง หน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ รองผู้จัดการแผนกภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุนขนมปังเลอแปง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม "จิตอาสาวิภาวดี ทำความดีถวายในหลวง" ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยพร้อมที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดกิจกรรมให้เดินสายให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆตามภูมิภาคทั่วประเทศ ในเรื่องการรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย ตามวิธีแบบ NEW NORMAL อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน