วันนี้ ( 24 ก.ค.63) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากการที่ได้มีการประชุมหารือเตรียมการรองรับผลผลิตผลไม้ในพื้นที่จชต. (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ประจำปี 2563 ในการประชุมที่ผ่านมาได้รับรายงานสถานการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ สถานการณ์ด้านการตลาด แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ รวมถึงการวางมาตรการความปลอดภัยในช่วงฤดูกาลผลไม้ 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) ออกสู่ตลาด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางกระบวนการขนส่งผลไม้ทางไปรษณีย์ จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับการแก้ไขปัญหาไม้ผล 4 ชนิดในกรณีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถมีแผนรองรับในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลผลิตกระจายสู่ตลาดได้เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบของราคาผลไม้อีกด้วย

ทั้งนี้ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วม ชม ชิม ช้อป ไม้ผลอัตลักษณ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในกิจกรรม “ งานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ” มีทั้ง ทุเรียนทรายขาว สละเมืองลุง จำปาดะขวัญสตูล มังคุดสายหมอก พร้อมกิจกรรมสินค้านาทีทอง การประมูลทุเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน