เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 23 กรกฎคม 2563 นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ได้นำคณะ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และจัดกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ช่วงบ่ายนำนักเรียนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอเบตง ณ วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน