น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่เปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 จึงได้เปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) บนApplication (LINE official Account) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นด้วยตนเองโดยยังไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขต เพื่อลดความแออัดและรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal Life Styleสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สามารถใช้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร "line@สำนักงานเขตบางกอกใหญ่" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่เพจFacebook และเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ตลอด24ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ