“ดอยคำ” ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) จึงเป็นที่มาของ โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ในกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้เทียม”กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง และนำมาขึ้นรูปเป็น “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่างๆ และมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก 1,000 กิโลกรัม สามารถลดการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 24 ต้น ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศได้ถึง 112 กิโลกรัม

สามารถร่วมกิจกรรมได้เพียงนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ ทุกขนาด 200 มล. 500 มล. และ 1,000 มล. มาแกะ ล้าง และเก็บ และนำมาเป็นส่วนลด ทุกขนาด มีมูลค่า 1 บาท ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา (จำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า 120 บาทขึ้นไป) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance