เมื่อ ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้ จึงทำให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมไมซ์ในประเทศ เปิดตัวโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ด้วยการให้งบสนับสนุนเร่งรณรงค์องค์กรเอกชน จัดประชุมสัมมนาและให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ซึ่ง นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้สะท้อนแผนการดำเนินงานดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

ส่งเสริมรัฐและเอกชนจัดประชุม

ทั้งนี้ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยได้ อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมในประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นำนักเดินทางคุณภาพออกมาประชุมสัมมนาในพื้นที่ และร่วมกันโปรโมทอุตสาหกรรมการประชุมสัมมนาเดินทางในประเทศ โดยใช้โมเดลของกาญจนบุรีที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนมีศักยภาพพร้อมที่จะนำกลุ่มประชุม และสัมมนาลงพื้นที่

“สำหรับการทำตลาดไมซ์ในประเทศแต่ละพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุด คือ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะการทำตลาดหลังโควิด-19 นิยมจัดประชุมเล็กในพื้นที่เปิดโล่ง ทั้งร้านอาหาร กิจกรรม ทุกอย่างต้องตอบโจทย์ ซึ่งพื้นที่ต่อไปน่าจะเป็นกระตุ้นการจัดประชุม และสัมมนาในจังหวัดระยอง และจันทบุรี เป็นการัสมมนาใกล้กรุง ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งน่าจะเป็นจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการสัมมนารอบกรุง” นายสราญโรจน์ กล่าว

ซึ่ง นายสราญโรจน์ กล่าวต่อว่า การทำตลาดไมซ์ในประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาสที่ทีเส็บสามารถนำองค์ความรู้เข้าไปแนะนำชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนรองรับกลุ่มไมซ์มากขึ้น เนื่องจากตลาดด้านนี้ได้เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่มีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากคนที่มาประชุมสัมมนาเปลี่ยนไป เพื่อรับกับวิถีใหม่ (New Normal) และเป็นโอกาสที่จะได้เข้าไปพัฒนาช่องทางการเข้าถึงจากระบบออฟไลน์ เป็นออนไลน์มากขึ้น โดยชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กระจายรายได้ผ่านการจัดประชุม

พร้อมกันนี้ นายสราญโรจน์ ยังกล่าวต่อว่า ทางทีเส็บ ยังได้จัดทำโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน กับองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งานสัมมนา การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ โดยได้ตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 235 ล้านบาท

สำหรับ คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นองค์กรเอกชน หรือบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company (DMC) บริษัทรับจัดประชุม บริษัทนำเที่ยว โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงแรมหรือสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย อาทิ องค์กรและสมาคมที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และมหาวิทยาลัยเอกชน

โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล ไม่เกิน 15,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) และ 2. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล ไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

ทั้งนี้สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กรภายในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คนต่อกลุ่ม สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 10 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือ ติดต่อผ่าน Facebook : Thaimiceconnect หรือ Line :@thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.0-2021-5515