นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ก.ค.นี้) ได้จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทในเดือนที่ 3 หรือเดือน ก.ค.นี้อีก 999,958 ราย ดังนั้นเมื่อรวมยอดโอนตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 จึงมีการโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 6.99 ล้านราย จำนวน 34,998 ล้านบาทจากรายชื่อที่ได้รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 7.74 ล้านราย

ทั้งนี้คาดว่าเงินเยียวยาในงวดที่ 3 จะโอนให้เกษตรกรครบตามแผนในวันที่ 22 ก.ค.นี้ จากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรที่รายชื่อตกหล่นต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี