หุ่นยนต์น้องกระติ๊บช่วยส่งของ-หุ่นยนต์คัดกรองตรวจอุณหภูมิ และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ให้การทำงานของแพทย์ พยาบาลสะดวกปลอดภัยมากขึ้น รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากกรณีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ “น้องกระติ๊บ” สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยส่งของเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  โดยมี อาจารย์คเณศ ถุงออด เป็นผู้นำทีมพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว  โดยขนาดของตัวหุ่น กว้าง 330 ยาว 360 สูง 1510 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนที่โดยใช้ล้อ ปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วสูงสุด 20 เซนติเมตรต่อวินาที เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างระดับความสูงไม่เกิน 10 มิลลิเมตร มีการควบคุมและมองภาพไร้สายระยะไกลผ่านรีโมทระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีจอแสดงภาพด้านหน้าของหุ่นยนต์ส่งสัญญาณไร้สายมาที่ผู้บังคับ มีถาดสําหรับส่งอาหารและยา สามารถจับรถเข็นขนาด 40 x30 เซนติเมตร สำหรับลําเลียงสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ พร้อมทั้งมีหลอด UVC ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรค ในรถเข็น สิ่งของรัศมี 1.5 เมตร หรือตัวหุ่นยนต์ (หลอด UV 40W จํานวน 2 หลอด) ตลอดจนสามารถสื่อสารพูดคุยทางไกลได้ผ่านแท็ปเล็ต    นอกจากนี้ ยังได้มอบหุ่นยนต์คัดกรองอัจฉริยะ  สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ  ผลงานของอาจารย์ปริญญ์ ชุปวา  เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นวัดค่าอุณหภูมิและแสดงข้อมูลบนหน้าจอ  สามารถพูดโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ พร้อมมอบอุปกรณ์เสริมควบคุมระยะไกลสำหรับเครื่อง Infusion Pump  ออกแบบนวัตกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล  อุปกรณ์เสริมนี้สามารถติดตั้งร่วมกับเครื่อง Infusion Pumpที่มีอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์  สามารถปรับค่าอัตราการไหลได้ในระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน  พร้อมทั้งสามารถมองเห็นหน้าจอและการแจ้งเตือนของเครื่อง Infusion Pump บนหน้าจอของสมาร์ทโฟน  ทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น