กลุ่มทายาทองค์พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง “เทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศ” เชิญผู้เลื่อมใส-มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาเทวาภิเษกเหรียญครบรอบ 170 ปี ในวันที่ 25 ก.ค.63 ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

เมื่อวัน21 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มทายาทองค์พ่อปู่เจ้ายี่กอฮง หรือ รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม(ฮง เตชะวณิช) ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็น “เทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศ” ได้ขอเชิญผู้เลื่อมใสและมีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีมหาเทวาภิเษกเหรียญครบรอบ 17 ทศวรรษ (170ปี) รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม(ฮง เตชะวณิช) ในวันเสาร์ที่ 25 ก.ค.63 เวลา11.00-15.30น. ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำรายได้จากการบูชาเหรียญเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์รองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยม(ฮง เตชะวณิช) เพื่อเก็บชีวประวัติตั้งแต่ท่านได้เดินทางมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจนได้สร้างคุณงามความดีและสาธารณประโยชน์ไว้อย่างมากมาย

โดยในพิธีวันที่ 25 ก.ค.63 นั้น มีพระเถระและพระอาจารย์ชื่อดัง ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (ประธานจุดเทียนชัย) พระครูสุวรรณโชติวุฒิ(หลวงพ่อตี๋)วัดหูช้าง (ประธานดับเทียนชัย) พระนันทวิริยาภรณ์(หลวงพ่ออ่าง)วัดใหญ่สว่างอารมณ์ พระครูอดุลวิริยกิจ(หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพ่อแป๊ะ)วัดสว่างอารมณ์ พระครูสังฆรักษ์สมาน ญาณวโร(หลวงพ่อธูป)วัดลาดน้ำขาว พระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ(พระอาจารย์ปืน)วัดลาดชะโด พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ สารคนฺโธ(พระอาจารย์หมาก)วัดโพธิ์ทองล่าง พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธีป.ธ.9 วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร

Life IF