น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)เปิดเผยว่า ไม่ว่าผู้ร่วมทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลจะเป็นใคร แต่ต้องการให้นโยบายเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องและไม่สะดุด รวมทั้งพยุงเศรษฐกิจให้เดินหน้าฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะนโยบายด้านการเงินในการช่วยเอสเอ็มอีให้เป็นรูปธรรม เพราะมีปัญหาเอสเอ็มอีเข้าไม่ถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยติดเงื่อนไขต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นภายใน2 ปีที่เป็นไปได้ยาก

ส่วนผู้รับตำแหน่ง รมว.คลังที่มีชื่อนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยนั้นนายปรีดีถือเป็นผู้มีความรู้ด้านเงินการธนาคารและเศรษฐกิจมหภาคอยู่แล้ว

"ตอนนี้กำลังจากมีการเปลี่ยนตัว รมว.คลัง และผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ใกล้เคียงกันจึงไม่ควรให้กระทบการขับเคลื่อนของทั้ง 2 องค์กร โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการส่งออกที่กำลังเจอเงินบาทแข็งค่า ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขอให้ทีมเศรษฐกิจเป็นคนที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะจากนี้ไปเรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากหลังการระบาดของโควิด-19 บุคคลที่จะเข้ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจต้องเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมาก แต่เท่าที่ดูรายชื่อโผของบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งมองว่า น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งขณะนี้ต้องดูทั้งสองฝั่ง คือฝั่งในประเทศที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการบริโภค สร้างความเชื่อมั่นในประเทศให้สูงขึ้น และอีกฝั่งคือนโยบายด้านต่างประเทศที่ต้องทำควบคู่กันไป

Life IF