ปัญหาสภาพการจราจรติดขัด เป็นสาเหตุหยึ่งที่ทำให้ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า กลายเป็นปัญหาสังคมที่เรื้อรังมายาวนาน แม้ว่าบางพื้นที่จะใช้มาตรการเคร่งครัดเพื่อจัดระเบียบการจราจรแต่ยังคงพบปัญหาเช่นเดิมในอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหน้าที่กำกับการดูแล ทั้ง 88 สน. สาเหตุหลักๆ ที่พบว่าเป็นปัญหาได้แก่ การนำเครื่องกีดขวาง เช่น กรวย แผงเหล็ก ล้อยางรถยนต์ แผงไม้ และรถยนต์ที่เสียแล้วมาจอดขวางเอาไว้ เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง ถึงแม้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านการจราจร โดยที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) มีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่สามารถดูสภาพการจราจรแบบเวลาปัจจุบันได้ (Real time) ทำให้สามารถสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรได้ทันที และการเดินรถเกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับสภาพจราจรในภาพรวมของทั้งกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล นอกจากนั้น ยังมีการประชุมติดตามสถานการณ์จราจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่จราจรในทุกพื้นที่ระบายรถ เพื่อบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นติดขัดให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน แต่กลับพบว่าปัญหาจราจร กลายเป็นปัญหาที่สางไม่ออก เพราะยังมีการทำงานบางส่วนที่ถูกปล่อยละเลยมานานกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ทำให้ระบบจราจรติดขัดแทบทุก สน.เช่นพื้นที่พลับพลาไชย เขต 1-2 ในพื้นที่จะมีแผงกั้นไม้ กรวยยาง ล้อยาง แผงเหล็ก มาวางขวางถนนบริเวณไหล่ทางช่องทางเดินรถตลอดทาง ถนนมังกรซอย 5 เป็นพื้นเส้นทางวันเวย์ 2 ช่องทางถูกปิดไป 1ช่อง เป็นพื้นที่จอดรถสามล้อเครื่อง หรือ รถตุ๊กๆ เมื่อกลับกันหันมาดูพื้นที่ สน.ปทุมวัน ซึ่งมีพื้นรับผิดชอบจำนวน 3 แขวง ประกอบด้วยแขวงวังใหม่ แขวงปทุมวัน และแขวงรองเมือง ซึ่งทุกแขวงในเขตพื้นที่ปทุมวัน หลายจุดจะมีแผงกั้นไม้ กรวยยาง ล้อยาง แผงเหล็ก วางขวางถนนบริเวณไหล่ทางช่องทางเดินรถตลอดทาง โดยเฉพาะถนนรองเมือง ซอย 1 -2-3 เป็นถนนวันเวย์มีทางเดินรถ 2 ช่องทางถูกปิดไป 1 ช่องทาง ถนนจารุเมืองเลียบทางรถไฟ การจราจรติดขัดเนื่องมีการใช้ถนนหลวง หรือถนนส่วนรวม ทำเป็นพื้นที่ขนส่งขึ้นลงสินค้าทั้งวันทั้งคืน บางล๊อคมีแผงกั้นไม้ กรวยยาง ล้อยาง แผงเหล็ก วางขวางถนนบริเวณไหล่ทางช่องทางเดินรถ บางจุดถูกใช้พื้นที่ผิวจราจรทำเป็นพื้นที่อู่ซ่อมรถกลางถนน ผู้สื่อข่าวออกสำรวจตรวจสอบเส้นทางตามที่ได้รับร้องเรียน มาพบว่าถนนทุกเส้นทางซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน ที่มาจากภาษีประชาชนเพื่อใช้ในส่วนรวม บางเส้นทางที่เป็นถนนสายวันเวย์ที่ถูกลืม ขาดการเหลียวแลปล่อยให้มีการผูกขาดจอดขวางถนนมาตลอดหลายปี หันมาดูพื้นที่ถนนใต้ด่วนพระราม 4 ย่านวัดดวงแข ตัดออกแยกมหานคร จะมีรถบรรทุกสินค้าว่างเปล่าจอดริมถนนไป1ช่องทางเดินรถ ทำให้การจราจรที่ประชาชนต้องใช้สัญจรไป-มาติดขัด ยาวเหยียด โดยเฉพราะช่วงเวลาโรงเรียนเลิก ถนนสายนี้ติดยาวเหยียดมานาน ทำให้การจราจรตามแยกสำคัญติดขัด รถกระบะขนสินค้าบางคันมีอภิสิทธิจอดข้างถนนแบบข้ามวันข้ามคืน รถคั่วเกาลัดสามารถจอดบริเวณทางออกสยามแสควร์ซึ่งเป็นพื้นที่จราจรหนาแน่นได้ทุกวัน ปัญหาเหล่านี้สมควรได้รับการเหลียวแลและสั่งการอย่างจริงจังเพื่อคืนพื้นที่ให้การจราจรมีคล่องตัว และประชาชนสามารถใช้เส้นถนนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น