กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “รัชกาลที่ 10” 28 ก.ค.63

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ระบุ “โรงพยาบาล 11 แห่งในสังกัดกทม.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้บริการฟรี ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป เบาหวาน ความดัน ต้อหิน ต้อกระจก มะเร็งเต้านม ตับอักเสบ ตรวจสุขภาพฟัน และคำปรึกษาด้านสุขภาพอื่นๆ แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-220-7512 หรือโรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั้ง 11 แห่ง ตามวันและเวลาราชการ

1. โรงพยาบาลกลาง 0-2220-8000
2. โรงพยาบาลตากสิน 0-2437-0123
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0-2289-7000
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ 0-2429-3575-81
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 02-988-4100
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 0-2327-3049
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 0-2421-2222
8. โรงพยาบาลสิรินธร 0-2328-6900
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 0-2405-0901
10. โรงพยาบาลคลองสามวา 0-2150-1300
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 0-2180-0201