ตลาดต้นไม้เปิดได้ถึง 20.00 น. ส่วนตลาดเสาร์-อาทิตย์ ปิด 19.00 น.

นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณี ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ขอให้กทม.แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรทั้งในส่วนร้านเสื้อผ้าและต้นไม้ เนื่องจากเวลาทำการเดิมตลาดนัดจตุจักรจะปิดในเวลา 19.00 น. แต่หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดบริการ กทม.ได้เลื่อนมาปิดในเวลา 18.00 น. ทำให้ผู้ค้าได้รับเดือดร้อน โดยเฉพาะตลาดต้นไม้ จากเดิมในวันอังคารจะเปิดเวลา 05.00 น.และปิดเวลา 24.00 น. แต่ปัจจุบันต้องปิดในเวลา 18.00 น. ทำให้การค้าขายเกิดความลำบากว่า ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้บริการภายในตลาดจตุจักร ได้แก่ การกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่เกิน 20,000 คนต่อรอบ การสวมใส่หน้ากากอนามัย สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ วัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขณะเดียวกันได้ตีเส้นกำหนดจุด เพื่อรักษาระยะห่างในการใช้บริการเลือกซื้อสินค้าและกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูตลาดนัด ดังนี้ ตลาดนัดต้นไม้ ในวันอังคาร เปิดให้ผู้ค้านำสินค้าเข้ามาจัดร้าน ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น. และวันพุธ - วันพฤหัสบดี เป็นวันเปิดทำการค้า ระหว่างเวลา 05.00 - 18.00 น. แต่มีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปซื้อสินค้าตั้งแต่วันอังคาร จึงได้อนุโลมให้มีการจำหน่ายสินค้าควบคู่กันไปด้วย ส่วนตลาดประเภททั่วไป ในวันศุกร์ เปิดให้ผู้ค้านำสินค้าเข้ามาจัดร้าน ระหว่างเวลา 05.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นวันเปิดทำการค้า ระหว่างเวลา 05.00 - 19.00 น. อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการค้า และเพื่อเป็นการขยายเวลาให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายเวลาปิดตลาดนัดต้นไม้ จากเวลา 18.00 น. เปลี่ยนเป็น 20.00 น. สำหรับผู้ค้าประเภททั่วไป (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปิดตลาดในเวลา 19.00 น. ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน