วันนี้ (14 ก.ค. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2563 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด และผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปีนี้ไม่มีการจัดงานกาชาดและงานประจำปีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการจัดทำสลากกาชาดเพื่อจำหน่ายหารายได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของเหล่ากาชาด และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ในการซื้อสลากกาชาดในปีนี้ เพื่อนำรายได้กลับไปสู่การเป็นผู้ให้แก่สังคมและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไป และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาด ที่ได้ร่วมสร้างกุศลร่วมเป็นผู้ให้ทำให้ได้รับโชคดีจากความตั้งใจดี รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ และเสียสละแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำสลากเพื่อจำหน่าย จำนวน 100,000 ฉบับๆละ 50 บาท และจัดให้มีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยในปีนี้มีรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินประมาณ 3,632,296 บาท ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2563 ประกอบด้วย รางวัลพิเศษรถเก๋งโตโยต้ายาริส ATIV 1.2 Entry จำนวน 1 รางวัล ซึ่งผู้โชคดี ได้แก่ นายดำรงค์ จันทร์แท้ , รางวัลที่ 1 รถกระบะ Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 Plus Z - Edition จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดี ได้แก่ นายอับดุลนาเซ ยูโซ๊ะ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i จำนวน 8 รางวัลให้แก่ผู้โชคดีด้วย

ด้านนายอับดุลนาเซ ยูโซ๊ะ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนริวาส โดยซื้อสลากกาชาด จำนวน 20 ใบ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคม ทำให้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้