เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 และตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการมอบสิ่งอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์และสิ่งของในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ และสิ่งของจำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วย มามอบให้สำนักสงฆ์ ป่ามะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระสุโชติ ปชุโชโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่ามะขาม กล่าวว่า ปัจจุบันในสำนักสงฆ์มีพระที่่รักษาอาการอาพาธ 23 รูป ทั้งหมดเป็นพระที่ชราภาพ บางรูปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะนำให้ลาสิกขาบท เพื่อง่ายแก่การที่ญาติจะดูแล ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อพระสงฆ์ที่ต้องลาสิกขาบท ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดพระธรรมวินัย ดังนั้นการรับดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธถือเป็นการปฎิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะภิกษุคือผู้ไม่มีญาติ สำหรับการดูแลทางสำนักสงฆ์ มีพระภิกษุ 4 รูป พยาบาล และอาสาสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติ แต่หากมรณะภาพ ก็จะจัดพิธีปลงศพแบบโบราณตามหลักศาสนา โดยตลอดการรักษาพระสงฆ์หรือญาติจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะทางสำนักสงฆ์เชื่อว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิดเป็นส่วนหนึ่งของคำสอน ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ว่าการดูแลและอุปัฏฐากพระภิกษุไข้อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต หรือเรียกง่ายๆ ว่าได้ดูแลพระพุทธเจ้า พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า หลังได้รับรู้เรื่องราวของสำนักสงฆ์ป่ามะขาม จึงต้องการร่วมทำบุญและบอกบุญผ่านโซเซียลมีเดีย ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมบริจาคจำนวนมาก วันนี้จึงได้นำสิ่งของและเงินสดที่รวบรวมได้ทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท มามอบให้กับทางสำนักสงฆ์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางสำนักสงฆ์ไม่มีนโนบายส่งคนออกไปเรี่ยไร่ขอเงินจากประชาชน ดังนั้นหากใครต้องการจะทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธให้ติดต่อหรือเดินทางมาที่วัดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย โดยมีภิกษุดูแลกันเองเป็นหลัก และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะดูแลจนกว่าจะมรณภาพ และฌาปนกิจศพ อย่างเรียบง่ายปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา 8 รูป พระสงฆ์อาพาธ 23 รูป