ที่ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พลตรี อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะตรวจการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก และประชุมชี้แจงข้าราชการที่บรรจุปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วยพลเรือน ตำรวจ ทหาร มีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษา จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักษ์ร่วมใจ” กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ณ แปลงเพาะปลูก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ก่อนเดินทางกลับ