รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สั่งดำเนินการกักตัวเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้น ที่สนามบินอู่ตะเภา จำนวน 7 คน เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเจ้าหน้ากลุ่มดังกล่าวมีการให้บริการภาคพื้นในเที่ยวบินทหารอียิปต์ที่ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหลังจากกักตัวครบ 14 วันแล้ว บริษัทจะส่งตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป

โดยระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค.ที่ผ่านมา สนามบินอู่ตะเภาให้บริการสายการบิน EGYPTIAN AIR FORCE ใช้เครื่องบินแบบC-130 จำนวน 2 เที่ยวบิน คือ EYG1215 จำนวนลูกเรือ 16 คน และ EYG1216 จำนวนลูกเรือ 15 คน บินในเส้นทางจากสนามบินอิสลามาบัด ปากีสถาน-สนามบินอู่ตะเภา ประเทศไทย-สนามบินนานาชาติซวงหลิว เฉิงตู ประเทศจีน-สนามบินอู่ตะเภาประเทศไทย-สนามบินอิสลามาบัด ประเทศ ปากีสถาน

สำหรับลูกเรือทั้ง 31 คนได้เข้าพักที่โรงแรม Dvaree Rayong เจ้าหน้าที่ระยองได้ทำการตรวจโควิด-19 กับลูกเรือทั้งหมดที่โรงแรมดังกล่าว ในวันที่ 10 ก.ค.63 และได้รับแจ้งจากนายด่านควบคุมโรคอู่ตะเภาว่ามีลูกเรือติดเชื้อ 1 คน ในเที่ยวบิน EYG1215 ในวันที่ 12 ก.ค.63