โดยอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ เผยมีโครงการติดตั้งเครื่องอบข้าวในพื้นที่เกษตรกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเครื่องอบข้าว จำนวน 4 เครื่อง


13 ก.ค.2563 ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) ว่า ที่ประชุมรายงานการดำเนินงานทำความสะอาดคู คลองในพื้นที่เขตหนองจอก รวมถึงโครงการ STOP LOG ทำนบกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดตั้งเครื่องอบข้าวในพื้นที่เกษตรกรรม โดยกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเครื่องอบข้าว จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทำนาในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีอยู่จำนวนมากทางฝั่งตะวันออก โดยทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องเองทั้งหมด 4 เครื่อง ราคาเครื่องประมาณ 3.5-4 ล้านบาท รวมประมาณ 16 ล้านบาท โดยได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับนายกสมาคมชาวนาไทยกำหนดจุดติดตั้งแล้ว จะดำเนินการเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะขอการสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 2 เครื่องให้มีรวม 6 เครื่องจะครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม

ด้านนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เปิดเผยในส่วนของการทำ ทำนบกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรไว้ใช้ในหน้าแล้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองจอก และนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสำรวจจุดที่จะทำเพิ่มโดยเบื้องต้นที่สำรวจไว้มีทั้งหมด 16 จุด และจะมีการปรับปรุงจากประตูระบายน้ำเดิมอีก 8 แห่ง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการประชุมพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำ ทำนบกั้นน้ำของคณะทำงานชุดนี้อีกครั้งในวันที่ 15 ก.ค.นี้โดยมีนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน สำหรับทำนบกั้นน้ำ จะสามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ตามความต้องการที่จะใช้ เช่น ต้องการน้ำเก็บไว้ในระดับความสูง 50 ซม.,100 ซม. หากมีน้ำไหลผ่านช่วงฝนตกหรือมีการระบายน้ำให้แก่เกษตรกร น้ำที่ได้รับมาเกินปริมาณก็ปล่อยให้ไหลผ่านได้โดยทันที