มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป็อกเทิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนมอบหนังสือ พร้อมเตียงพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์กีฬา แก่นายเดชดนัย บัวเพชร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน และมอบโอกาสให้กับนักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม