ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ Watana Muangsook ระบุว่า...

วันนี้จะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่สองที่เป็นเรื่องของสาระ โดยคิวแรกเป็นของกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ที่จะต้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ

ดูจากกรอบของงบประมาณปี 2564 ประเทศไทยมีรายจ่ายประจำสูงใกล้เคียงกับรายรับและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้นตอของปัญหามาจากการขยายความเป็นรัฐราชการซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังการยึดอำนาจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดขนาดรัฐราชการลง เพื่อให้มีเงินเหลือใช้ในการพัฒนาประเทศ

รายจ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการยึดอำนาจและเป็นภาระแก่งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนคือ การที่พลเอกประยุทธ์ประเคนวันเวลาทวีคูณให้กับทหารตำรวจทั่วประเทศภายหลังการยึดอำนาจ และการที่รัฐบาลประยุทธ์ออกกฎหมายเปิดทางให้ทหารยศพลตรีมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. เพื่อค้ำยันรัฐบาลเผด็จการต่อแต่เป็นภาระแก่ประชาชน ผมจึงให้การบ้านกรมบัญชีกลางไปคำนวณว่าเฉพาะสองรายการนี้เป็นภาระแก่งบประมาณเป็นเงินมากน้อยเท่าไร ได้คำตอบแล้วจะเรียนให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีทราบต่อไปครับ

วัฒนา เมืองสุข

10 กรกฎาคม 2563

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance