พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 65/2563 ซึ่งในที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยว่า ที่ผ่านมากทม. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตรวจแนะนำสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 9 ก.ค. 63 ตรวจแนะนำสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 101,243 แห่ง ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี ไม่มีสถานประกอบการที่ฝ่าฝืน อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานประกอบการประมาณ 80 กว่าแห่งที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบถ้วน คณะตรวจฯ จึงให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 5

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คณะทำงานด้านช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู รายงานว่า ได้จัดฝึกอาชีพระยะสั้นสัญจร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร สำนักพัฒนาสังคม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์ฝึกอาชีพอาคารโกลด์ มาร์เก็ต 2. ศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การค้า ไอที สแควร์ 3. ศูนย์ฝึกอาชีพพระราม 3 (วัดด่าน) 4. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว และ 5. ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2 ) รวมทั้งได้จัดการฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศูนย์สร้างสุขทุกวัย)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทั้ง 35 แห่งด้วย โดยวิชาชีพที่ได้รับความนิยม ได้แก่ 1. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 2. ตัดผมชาย 3. เบเกอรี่/อาหารไทย/ขนมไทย 4. ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และ 5. งานประดิษฐ์จากผ้า ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนผ่านการฝึกอบรมกว่า 30,000 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้เปิดเฟซบุ๊คแฟนเพจ “ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร” ให้ความรู้การฝึกอาชีพในรูปแบบวิดีโอคลิป โดยปัจจุบันมีผู้คนที่กดถูกใจเพจ ประมาณ 13,823 คน และมีผู้รับชมวิดีโอสอนการฝึกอาชีพประมาณ 236,811 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63)