ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกับ โครงการ "ธุรกิจเอสเอ็มอีสร้างสรรค์" (TCDC Creative SMEs Business Program) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ "9 ขั้นตอนอันทรงพลังในการสร้างธุรกิจภายใน 4 วัน" อาทิ การพัฒนาธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การสร้างแบบจำลองธุรกิจ กลยุทธ์การลดต้นทุนแบบลีนสตาร์ทอัพ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7400 ต่อ 213, 214 และสามารถติดตามรายละเอียดตารางการอบรม ค่าใช้จ่าย และสมัครได้ที่ www.tcdc.or.th