วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าขยะ รีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ถวายวัดคลองบ้านใหม่ ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม โดยมี คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมพิธี