เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.ได้ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.75 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำ ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกลงมาในปริมาณมากจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ กทม.ได้ลอกท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งขุดลอกคลองต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองบางขี้แก้ง คลองบางจาก และคลองทวีวัฒนา ซึ่งจะรับน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากนั้นจะระบายลงคลองราชมนตรี และคลองภาษีเจริญ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณบ่อสูบน้ำภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจทั้งหมด รวม9 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนปีนี้

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตบางแค ร่วมกันสำรวจและศึกษาพื้นที่บริเวณด้านหลังซอยเศรษฐกิจ 27 ซึ่งเป็นลำรางสาธารณะ เพื่อหาแนวทางวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 950 เมตร เพื่อเร่งระบายน้ำภายในหมู่บ้านและบริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้านลงสู่คลองบางจาก หากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมให้เร่งดำเนินการทันที เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเดือดร้อนต่อชุมชนหรือประชาชนให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันในระหว่างสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำขยายบ่อสูบน้ำและก่อสร้างทำนบชั่วคราวเพิ่มเติมบริเวณริมคลองบางขี้แก้งและคลองบางจาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง