พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ระบุ แม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ มากขึ้น แต่การปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ก็ยังต้องดำเนินต่อไป ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ รวมถึงหมั่นล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังสัมผัสจับต้องสิ่งของต่างๆ ห้ามละเลยเด็ดขาด โดยขณะนี้แพทย์ได้ออกมาเตือนถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกสอง เช่น กรณีที่อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ บุคคลจากต่างประเทศ การใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ และการเปิดเรียน ดังนั้น การ์ดอย่าตก

ในส่วนของการเปิดเรียนนั้น โรงเรียนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี แต่ยังต้องมีการตรวจประเมินและเข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครูจะต้องหมั่นสังเกตและจดบันทึกอาการเจ็บป่วยของนักเรียน หากพบว่านักเรียนมีอาการใกล้เคียงโควิด-19 ให้รีบรายงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขที่จับคู่กับโรงเรียน เพื่อเข้าไปควบคุมโรคโดยเร็ว ลดความเสี่ยงที่จะป่วยจากเชื้อโควิด-19

กรณีพบว่าในห้องเรียนมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จะให้ปิดห้องเรียนนั้นๆ และทำความสะอาดเพื่อควบคุมโรค พร้อมทั้งสังเกตอาการนักเรียนทุกคนในห้องเดียวกัน หากกระจายมากกว่า 1 ห้องเรียน แต่อยู่ในชั้นเดียวกัน ก็จะปิดห้องเรียนทั้งชั้น แต่หากมีนักเรียนติดเชื้อโควิดมากกว่า 1 ชั้นเรียน ก็จะสั่งปิดทั้งโรงเรียนทันที

ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะต่างๆ เช่น ป้ายรถประจำทาง สะพานลอยคนข้าม สถานีรถไฟฟ้า และท่าเรือ เจ้าหน้าที่ของกทม.ก็ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็ง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance