ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ไห้การต้อนรับนางศศิฑอณร์ สุวรรณมนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพิศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดญาณเสน ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี "ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล โก่งธนูโมเดลต้นแบบตำบลเข้มแข็ง"

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance